Strategier logo

Hovedmeny

Hjem/Aktuelt

Abonnere på Strategier!

Om Strategier

Innhold Strategier

Demo utgave

Hvem skriver i Strategier?

Vår unike spredningsrett

Bestille våre produkter

Strategiers historie

Sagt om Strategier


Strategier for å lære og vokse

Pedagogisk Psykologisk Forlag AS publiserte den norske utgaven av strategier fra 1989 og fram til 2011. Da var det slutt. Totalt ble det 442 nummer. Vi vil med dette gjøre oppmerksom på mulighetene for fortsatt å følge strategier, men først noen ord om hva strategier for å vokse og lære var og er.

Strategier er et motivasjons-/ videreutdanningsbrev på et to-sidig A4-ark og kommer annenhver uke, vår og høst, 20 ganger i året. Strategier setter fokus på å lære og vokse.

John Steinberg – hele Sveriges ”pedagogdoktor” – startet i 1985 publisering av Strategier; et brev med oppmuntring og positive eksempel til hele personalet. I 1989 inngikk PPFas avtale med John Steinberg om publisering av en norsk utgave som de første årene kom hver uke i skoleåret, senere annenhver uke. I 2011 var imidlertid løpet kjørt og norske Strategier ble lagt ned. Hva nå?

Tidligere årganger

Innholdet i Strategier går ikke ut på dato, og det er fortsatt anledning til å kjøpe tidligere årganger av den norske utgaven – som trykt tekst (hefte) eller digitalt (CD). Klikker du på Innhold Strategier i menyen til venstre, finner du linker til PDF-dokumenter som årgang for årgang viser hva hvert enkelt nummer har fokus på; hovedartikkel, bokomtale og tips. Du når oss med mail til ppfpost@ppfas.no hvis det er interessant.

Abonnere på svenske Strategier

Jonas Himmelstrand gir fortsatt ut Strategier i Sverige. Du finner mer info og anledning til å abonnere på www.strategier.se - Nedenfor følger en oversikt over innholdet i svenske Strategier som har kommet etter at den norske utgaven ble lagt ned i desember 2011.

Strategier för att lära och väksa (01.01.2012 til i dag)

Strategier nr 710 (02.12.2013)

I det psykologiska intresset för begreppet anknytning glömmer vi ofta den primitiva men starka anknytningen genom mat. Det vanligaste tipset till föräldrar för att bevara familjeanknytningen, är att hålla familjemiddagen helig. Jonas skriver i huvudartikeln om detta, och om kulturens inverkan.

Människor som gjort annorlunda bedrifter utifrån övertygelse och hjärta fascinerar alltid. Rebecka recenserar en verklig klassiker i genren, "The Kon-Tiki Expedition". Norrmannen Thor Heyerdahl testade 1947 praktiskt sin teori om att sydamerikaner tidigt kunnat åka balsaflotte till Polynesien.

Kreativa människor ses ofta som ensamvargar, men även en växande ensamvarg behöver stöd från andra i någon form för att lära och växa. Mera socialt inriktade personer kan behöva mer stöd än så. I tipset skriver Jonas om olika former stöd vi kan behöva i våra olika ambitiösa livsprojekt.

Strategier nr 709 (18.11.2013)

Evidensbasering är ett hönörsord idag. Men är evidensbaserat alltid sant och fritt från ideologi? Nej, evidensbasering har blivit en ideologi i sig. Man kan kanske säga att det finns fyra sorters lögn: lögn; förbannad lögn; statistik - och evidensbasering. Om detta skriver Jonas i huvudartikeln.

Ett paradigmskifte är på väg inom synen på barn och unga. Det märks i varje möte med dagens skolpersonal: "Det är för mycket metod och för lite relation." Förmodligen har ingen formulerat den nya kunskapen tydligare än dr Gordon Neufeld. Jonas recenserar hans nyuppdaterade grundkurs "Intensive One."

En telefonintervju som ska direktsändas i radio eller TV kan kännas jämförelsevis bekväm - man kan sitta i sin hemvana miljö och slipper vara med på bild. Men utmaningen att nå fram är större. Det är svårt att föreställa sig publiken. Jonas berättar i tipset om en nyupplevd erfarenhet.

Strategier nr 708 (04.11.2013)

Positivt tänkande rönte stor popularitet för några decennier sedan och är fortfarande grunden i många storsäljande självhjälpsböcker. Positivt tänkande har säkert hjälpt tiotusentals människor att lära och växa. Men det fungerar inte för alla. Varför? Jonas utvecklar detta tema i huvudartikeln.

Apples framlidne VD Steve Jobs anses av många vara historiens främste tekniske innovatör alla kategorier - han omskapade fem hela branscher. En gång en outsider, idag är Jobs allmänbildning. Jonas recenserar en kort dokumentär på dvd, under timmen lång, om Jobs liv, "Steve Jobs - Visionary Genius".

I tipset fortsätter Jonas vår självhjälpsserie med hur man hanterar hinder på vägen mot sitt önskade mål. Den som har ambitiösa mål kommer inte att nå dem utan att konfronteras med känslor och självtvivel. Samtidigt menar många att detta är det bästa sättet att växa, eftersom drivkraften är så stor.

Strategier nr 707 (21.10.2013)

Hur effektiva är belöningar för gott uppförande hos barn och unga? Det verkar som att belöningar för gott uppförande fungerar bra för de som inte behöver dem, men sämre för de som verkligen skulle behöva uppföra sig bättre. På basis av ett aktuellt exempel reder Jonas ut begreppen i huvudartikeln.

Hjärnforskningen påverkar alltmer synen på lärande och växande. Ett nytt begrepp är mentalisering som presenteras på svenska i "Mentaliseringsboken" av psykologen Per Wallroth. Mentalisering är nära besläktat med begreppet integrativt tänkande - en bas för allt civilserat tänkande. Jonas recenserar.

Vi vill gärna att tidsplanering ska vara en rent logisk strukturerande uppgift. Men när stress och känslor kommer med i bilden kan logiken upphöra och andra dimensioner behöva tas hänsyn till. I tipset görJonas en analogi med ljushastigheten och hur fysiken förvrängs i närheten av densamma.

Strategier nr 706 (07.10.2013)

Vårt samhälle är i hög grad uppbyggt på roller - chef, lärare, myndighetspersoner. Men fungerar systemet för alla? För barn och vissa vuxna fungerar ibland inte roller alls. Men är vi inte konstruerade för att ha olika roller? Nej, vi är byggda för relationer. Om detta skriver Jonas i huvudartikeln.

Ett av de mer aktuella begreppen inom "lära-o-växa"-branschen handlar om extremt känsliga personer. Författaren Elaine N. Aron är en välkänd talespersonen för begreppet. Här recenserar Jonas hennes bok "Den högkänsliga människan". Det är ett omvälvande begrepp för både små och stora människor.

I tipset fortsätter vår serie om att växa som människa. Hur hittar man vägen när man vet målet, men inte kan se vägen dit? Det är naturligtvis omöjligt att svara på för varje enskilt fall. Jonas ger dock några principer i detta tips om hur man bli överens med ett mål där man inte ser hela vägen.

Strategier nr 705 (23.09.2013)

Varför har så många berömda människor så avoga meningar om skolan som institution? Jonas skriver om detta i huvudartikeln. I verklig framgång ingår inre lyssnande och stor känslighet . Detta kan vara skolans verkliga akilleshäl. Även i vuxenlivet kommer överdriven kontroll i vägen för kreativitet.

Abraham Lincoln anses av många vara USA:s främste president alla kategorier. Han tog strid mot slaveriet och lyckades lagstifta emot det trots ett blodigt inbördeskrig. Spelfilmen "Lincoln" tecknar ett starkt porträtt inte bara av Lincoln, utan även av moget ledarskap i allmänhet. Jonas recenserar.

Det finns en klassisk utmaning hos alla publicister: att skriva något intressant utan att skrämma bort sin publik. Även talare har liknande utmaningar. Utmaningen är en realitet och kräver både god kunskap om målgruppen och hög integrativ förmåga i frontalloberna. Jonas skriver om detta i tipset.

Strategier nr 704 (09.09.2013)

Hos såväl föräldrar som professionella som arbetar med unga människor, kan man idag ana en oro idag över den hårdnande värld som möter våra unga. Men även om vi inte kan förändra världen så kan vi skydda ungas utveckling när vi förstår anknytningsmekanismerna. Jonas skriver om detta i huvudartikeln.

Familjer med två arbetande föräldrar anses idag vara ett av fundamenten i ett välfärdssamhälle. Men uppfattningen ifrågasätts v två amerikanska karriärjurister i boken "The Two-Income Trap". Även om inte allt är relevant för oss, så finns tillräckligt mycket som är det, skriver Jonas i recensionen.

I tipset fortsätter Jonas serien om att lära och växa som människa. Behöver vi mål, och i så fall hur hittar vi dem? Precis som vi behöver gilla något i de dagliga arbetsuppgifterna, behöver vi mål som tillfredsställer, inte bara yttre materiella mål, utan framförallt inre mål av värdekaraktär.

Strategier nr 703 (26.08.2013)

Mobbning är en utmaning i både svenska och utländska skolor. Som i så många andra sammanhang är mekanismerna inte helt enkla och självklara. Men när vi väl förstår den djupast liggande psykologiska orsaken vet vi i alla fall vad vi ska göra, även om det inte är lätt. Jonas berättar i huvudartikeln.

Under Almedalsveckan i somras ägnades flera seminarier åt mobbning utifrån boken "Ta din unge och spring". Den är skriven av Matilda Rangborg som med journalistisk utgångspunkt beskriver något av den verklighet som ligger bakom det vi i skolan kallar mobbning. En bok som berör. Jonas recenserar.

Outgrundliga äro de styrandes vägar. Ja, så kan det kännas ibland. Himmelstrands emigrerade till Åland år 2012 för att kunna hemundervisa sina barn utifrån särskilda behov. Men striden visade sig fortsätta. I dagarna kom ett rekordvite på 100 000 kr. Jonas skriver i tipset om en lärande upplevelse...

Strategier nr 702 (12.08.2013)

"Evidensbaserad forskning" har blivit ett modebegrepp i syfte att hävda fakta eller sanning. Inte sällan används dock begreppet slarvigt och den påstådda evidensen visar sig sakna just evidens. Vi behöver allså vara vaksamma. I huvudartikeln reder Jonas ut begreppen utifrån ett aktuellt exempel.

Kulturkrockar hör till vår tid, och nu görs även populära spelfilmer om dem. Filmen "Spanglish" kan sägas vara ytterligare en i raden av Hollywood-orienterade dramakomedier. Men konflikten som spelas upp berör, kanske inte minst i Europa, och väcker många tankar och känslor. Jonas recenserar.

Självhjälps-spalterna i många tidningar är fyllda tips och knep om att lära och växa som människa. Är det inte rimligt att "Strategier" ger några bidrag här? I vartannat nummer en tid framåt kommer vi att ge ett konkret personlig utvecklingstips. Vi börjar denna vecka med att hitta vår energi.

Strategier nr 701 (17.06.2013)

Dr Gordon Neufeld har åter besökt Sverige och även Finland. Skolfolk, föräldrar och riksdagsledamöter har lyssnat på honom. Mottagandet har varit strålande och insikterna om att vi kanske inte till fullo möter våra barns och ungas emotionella behov växer. Jonas sammanfattar i huvudartikeln.

Människor är olika. I boken "Tyst - de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns" sätter författaren Susan Cain fokus på de tysta och introverta, hur viktiga de är för de mänskliga projektet och hur de idag ofta missförstås och inte alltid kommer till sin rätt. Jonas recenserar.

En utbildare kan inte göra hela jobbet själv, utan är beroende av sin grupp - en insikt hos många utbildare. I tipset ger Jonas ett exempel på hur en grupp kan få en utbildare att överträffa sig själv. Insikten väcker frågor om det verkligen går att skapa rättvisa och likvärdiga utbildningar.

Strategier nr 700 (03.06.2013)

Hur hjälper vi människor att nå sin fulla potential? Frågan har stötts och blötts i arbetsliv och inom ledarskap, men personlig utveckling börjar ju redan i vaggan. Jonas skriver i huvudartikeln om hur vanliga synsätt står i vägen för nästa generation att utveckla sin fulla mänskliga potential.

Det utvecklings- och anknytningsbaserade synsättet vinner mark inom såväl vård, skola och omsorg. Dr Gordon Neufeld ger nu en kurs i ämnet, "The Attachment Puzzle". Kursen lägger samman många puzzelbitar inom detta ämnesområde till en begriplig helhet vilket får omedelbara praktiska konsekvenser.

Förändring kräver mod, civilkurage, tålamod och kanske en smula galenskap. Ja, så kan man kanske sammanfatta ett berömt citat av Gandhi. Jonas skriver i tipset om hur förändring kräver just detta, och att detta kanske är en särskild utmaning i ett konsensusorienterat land som Sverige.

Strategier nr 699 (20.05.2013)

Barns beteenden diskuteras i såväl hem som skola. Men hur kommer vi tillrätta med deras problembeteenden? Jo, först måste vi förstå beteendets orsaker. Jonas berättar om nya rön från en familjekonferens i Kanada nyligen. Bakom problembeteenden döljer sig ofta känslor som söker komma till uttryck.

Har våra unga förändrats på senare år? En del tycker att de blivit mer mogna och självständiga. Andra ser en ungdomsgeneration som tappat relationen med vuxna och därmed uppfostrar sig själva med blandade resultat. Jonas recenserar dvd:n "Alpha Children>/em> där dr Neufeld föreläser på temat.

Konferensens tidsschema är späckat och talarna börjar dra över tiden. Hur kan man lösa detta dilemma, eller ännu bättre, förhindra att det sker överhuvudtaget? Jonas berättar om en aktuell erfarenhet och hur man kan göra för att hantera denna ständiga utmaning på konferenser med många talare.

Strategier nr 698 (06.05.2013)

Utbildning är givetvis centralt i ett kunskapssamhälle. Därmed rekryteras många utbildare, inte minst för företagsinterna utbildningar. De ges i regel en kort pedagogisk utbildning som ofta kallas "train the trainer". Men hur håller man liv i entusiasmen? Jonas ger ett viktigt tips i huvudartikeln.

Hur kan man lära sig entreprenörsskap? Frågan ställs allt oftare i dagens värld. Men går det att lära sig detta? Kanske inte, men de som har entreprenörsskap i blodet kan definitivt bli inspirerade av t.ex. Sir Richard Branson, välkänd brittisk entreprenör. Jonas recencerar hans bok "Like a Virgin".

Vi vet att det är omöjligt att direkt se in i framtiden. Men vi kan ändå få indirekta ingivelser om framtiden genom att intelligent titta på dagens tecken. Med utgångspunkt från dessa tecken kan vi börja tro på möjligheter in i framtiden. Jonas skriver om detta i tipset utifrån ett bevingat ord.

Strategier nr 697 (22.04.2013)

Kan man ge återkoppling efter mallar, eller görs den bäst utifrån varje unik individ? Ja svaret ger nästan sig själv, men vi vill ju gärna förenkla för oss med knep & tricks. I huvudartikeln skriver Jonas om hur utmaningen att ge återkoppling - och faktiskt varje samtal - behöver fokus på individen.

Begreppet anknytning har fått en välförtjänt renässans och används för att förklara alltfler problem särskilt bland barn och unga. Tre svenska experter har skrivit boken "Anknytning i förskolan" vilken behandlar anknytning utifrån förskolans speciella perspektiv. Jonas recenserar.

Kan man göra det omöjliga? Ja, fast det kanske tar lite tid. Runt tio år kanske. I tipset skriver Jonas om paradigmskiftet i synen på vad som är hälsosam kost. Tallriksmodellens upphovskvinna tog nyligen avstånd från modellen och rekommenderade färre potatisar. En stor förändring på bara tio år.

Strategier nr 696 (08.04.2013)

"Ett paradigm i sin slutfas kännetecknas av att det blir allt dyrare att lösa dess akuta problem." Så börjar huvudartikeln och paradigmet som avses är vårt skolsystem som redan är världens dyraste, men ändå inte levererar. Jonas visar fler tecken på att ett större socialt paradigmskifte är på väg.

Ett 75 år gammalt manuskript av bästsäljande Napoleon Hill har nu utgivits med titeln "Att överlista djävulen". Djävulen porträtteras i boken som den som hindrar personlig utveckling och mognad, och större delen av boken är en dialog med djävulen. Läsvärd på många sätt, skriver Jonas i recensionen.

Att i slutet av en utbildning ställa frågan "Vad har du lärt dig på kursen?" till deltagarna och sedan lyssna på svaren kan ge även generella svar på hur målgruppen tagit till sig kursen. I tipset ger Jonas några tips om vad man kan läsa ut av svaren på frågan, för att sedan utveckla utbildningen.

Strategier nr 695 (25.03.2013)

Vad är det som får oss att lära? Vi sätter stor vikt vid lärarens utbildning, pedagogik och läroplan. Men oavsett om det handlar om vuxenutbildning eller skolundervisning så finns en faktor som verkar viktigare än alla andra tillsammans: Elevens motivation. Om detta skriver Jonas i huvudartikeln.

Vi har ofta skrivit i Strategier om Lärbarhetsfaktorn. Nu finns en nyinspelad heltäckande distanskurs om begreppet. "The Teachability Factor" går på djupet med att förklara de fyra specifika företeelser i elevens psykologi gör skillnaden mellan en lättlärd och en svårlärd elev. Jonas recenserar.

Även korta möten med människor kan väcka helt nya tankar, insikter och vidga vyerna rejält. Man blir berörd. Jonas berättar om en taxiresa i London nyligen. En taxiresa i en billighetstaxi utan taxiskylt med en chaufför som visade prov på både insikt och visdom - en tankeväckande upplevelse.

Strategier nr 694 (11.03.2013)

Stora förändringar och personliga kriser är en del av livet. De allmänna reaktionerna är kända och förutsägbara. Vi vet också att besvikelsen och sorgen är nödvändig för att anpassa sig till den nya situationen - känslan driver anpassningen i hjärnan. Om detta skriver Jonas i huvudartikeln.

Vilken är 2000-talets största pedagogiska innovation? Förmodligen hemundervisning som kastat nytt ljus på lärandets process. I boken "Those Unschooled Minds" har Julie Webb gjort ett antal djupintervjuer med vuxna som hemundervisats under skolåren om hur deras vuxna liv utvecklats. Jonas recenserar.

Är det effektivt med distansarbete, eller ska alla sitta på kontoret? Frågan ställdes på sin spets nyligen när Yahoos nya vd förbjöd distansarbete. Men mycket tyder på att det kan finnas fördelar med också distansarbete, inte minst internationellt sådant. Om detta skriver Jonas i tipset.

Strategier nr 693 (28.01.2013)

I våra moderna alltmer ambitiösa läroplaner betonas inte bara fakta och kunskaper, utan även attityder och livshållningar. Kan det finnas ett problem i detta? I huvudartikeln frågar sig Jonas om det finns plats kvar för pedagogen att följa sin intuition och instinkt för varje individuellt barn.

New age-romaner var storsäljare på 1990-talet. En av de mest kända författarna i genren, James Redfield, har skrivit en ny bok för 2010-talet, "The Twelfth Insight". I en tid där vi saknar en berättelse för framtiden är det en mycket inspirerande och hoppingivande bok, menar Jonas i recensionen.

Guldkant på vardagen eller tingel-faktorn, kan det vara något? Ja, i vår intensiva och stressade tid är det kanske ibland viktigt med sådant som förhöjer livskänslan, även på enkla och banala vis. Vi tillåter oss inte alltid sådant. Jonas skriver helt kort om en "smärre målmedveten lyxkonsumtion".

Strategier nr 692 (11.02.2013)

Den mest allmänt tillgängliga utbildningen i att växa som människa är föräldraskapet. Det verkar nästan uttänkt: Vuxna ska fostra barnen och barnen hjälper de vuxna att mogna. Att behöva tänka mer på någon annan än på sig själv, är en starkt utvecklande upplevelse, skriver Jonas i huvudartikeln.

Varför säger vi att vissa människor är onda? Är det inte bara en förenkling för att slippa fördjupa förståelsen? Den internationellt välkände forskaren Simon Baron-Cohen gör ett försök att förstå ondska i sin bok "Zero degrees of Empathy" och visar på två typer av brist på empati. Jonas recenserar.

"Vi är idag fria att leva våra liv efter eget huvud, och sällan utsatta av godtycklig maktutövning från de styrande." Skulle detta kunna sägas om Sverige? Det är en intressant fråga. Citat kommer från en ledare i Ålandstidningen och syftar på förhållandena på Åland. Jonas skriver i tipset om detta.

Strategier nr 691 (28.02.2013)

Det förs en intensiv debatt om hur vi förbättrar dagens oroväckande låga skolresultat. Många förslag handlar om mer, bättre och tidigare pedagogik. Men redan dagens kunskap visar att pedagogik inte är det enda dagens förskolebarn och skolbarn behöver. Jonas reder ut begreppen i huvudartikeln.

För ovanlighetens skulle recenseras en blogg, "Freedom to learn", där professor Peter Gray från Boston College skrivit hundratals inlägg om pedagogik ur ett bredare perspektiv än bara beteende och pedagogik. Ett rikt smörgåsbord utifrån en frihetlig infallsvinkel, skriver Jonas i recensionen.

Vad är en medial folkstorm? Med anledning av det stora intresset runt TV-sändningen av förra årets "Strategier"-seminarium berättar Jonas hur den orsakade en folkstorm - trettio mejl, vilket räcker enligt expertisen. En folkstorm kan alltså skapas av rätt få. Vi behöver kanske skapa dem oftare.

Strategier nr 690 (14.01.2013)

Modern neurobiologi kan förklara många av de svårförståeliga beteendeproblem hos vissa av dagens skolbarn. Deras sinnen är kan vara överbelastade med intryck och sårbara känslor. Då går hjärnan i försvar, och dessa försvar kan ge en rad lätt igenkända "biverkningar". Jonas berättar i huvudartikeln.

Världens mest framgångsrika företag i modern tid är it-företaget Apple. Dock är inte mycket känt om arbetsförhållandena på detta hemlighetsfulla och mytomspunna företag. I sin bok "Apple från insidan" lyckas författaren Adam Lashinsky dock berätta en hel del intressant. Jonas recenserar.

En natt med fullmåne i landsbygdens mörker med snötäckt mark inspirerade Jonas till några tankar om vår nordiska närmast andliga upplevelse av naturen. Det sägs att särskilt svenskar är sekulära, men ändå får många andliga upplevelser av våra nordliga naturfenomen. Om detta skriver Jonas i tipset.

Strategier nr 689 (17.12.2013)

Årets "Strategier"-seminarium visas i sin helhet på Kunskapskanalen vid två tillfällen nu veckan före jul, och finns därefter på nätet! Talare på seminariet var dr Gordon Neufeld från Vancouver, Kanada, som talade på temat "Varför lyssnar inte Kalle på sin lärare?". Missa inte detta tillfälle.

Det centrala i decennier av självhjälpslitteratur är egentligen att fokusera på, och glädjas åt de positiva aspekterna av livet. Ett mer klassiskt begrepp är tacksamhet. "Tusen skäl att vara tacksam" är en liten vacker bok av Patricia Tudor-Sandahl som på få sidor fångar begreppet. Jonas recenserar.

Jonas berättar om en lika konkret som kall vinterupplevelse som för tankarna till mer allmänna tankar om att förstå andra människor och talessättet "...för att första andra måste man först gå i deras skor." Både Stockholm och Bryssel får utstå kritik för att inte lyssna. Kan det ligga något i det?

Strategier nr 688 (03.12.2012)

En kritiker av det löpande bandet menade att det var fel att bara anställa medarbetarnas kroppar, varför inte utnyttja deras hjärnor också? Sedan dess har vi kommit en lång väg och idag är engagemang centralt i många jobb, dock ej alltid lättfångat. Jonas skriver i huvudartikeln om vår inre titel.

Svensk skoldebatt är intensiv och en svårighet i debatten är att många inte kan se de utmaningar som skolpersonal dagligen ställs inför. Journalisten Emma Leijnse råder bot på detta i sin välbalanserade bok "Godkänt?" som granskar en rad spår i skoldebatten och ger perspektiv. Jonas recenserar.

En bra moderator märks sällan och många gånger går det utmärkt bra utan. Men när en moderator verkligen behövs kan avsaknaden upplevas dramatisk och situationen svårbemästrad. Jonas berättar i tipset om en självupplevd situation i rollen som åhörare där avsaknaden av en god moderator var påtaglig.

Strategier nr 687 (19.11.2012)

Vad kan ena människor från hela världen med sina olika övertygelser, kulturer och traditioner? Ja, svaret kan vara så enkelt att det är svårt att se. Kontakten förälder-barn är inbyggd i våra gener och förenar människor från de mest skilda platser i världen. Jonas ger ett aktuellt spännande exempel.

Tonåren är den kanske mest svårförtåeliga tiden i ungas liv idag. Dr Gordon Neufeld presenterar på sin åtta-timmars dvd-kurs, "Making Sense of Adolescence" ett utförlig förklaringsmodell med både historik och psykologi. Ovärderlig för alla som har med tonåringar att göra, menar Jonas i recensionen.

Hur öppnar man en spretig konferens med 175 deltagare från 26 länder och fem kontinenter med målsättningen ömsesidig respekt och förståelse? Jonas berättar i tipset utifrån en egen aktuell upplevelse och låter hela öppningstalet finns med i en länk. Slutsatsen blir att diplomati är en egen konstart.

Strategier nr 686 (05.11.2012)

Går det att vara neutral genom att vara allsidig och saklig? Ja, enligt skollagen. Nej, enligt Europakonventionen. En dom som gav en judisk familj rätt att hemundervisa sina fyra barn har väckt frågan och vållat en hel del debatt. Jonas resonerar runt de existentiella frågorna i huvudartikeln.

Den svenska sociala modellen ifrågasätts tid efter annan. Det är paradoxen mellan den ökade psykiska ohälsan hos unga och vår höga materiella välfärd som väcker frågor. Patrik Engellau och Thomas Gür skriver i boken "Den övermodige beskyddaren" om vikten av de civila samhället. Jonas recenserar.

Hur håller man ett visionärt och minnesvärt tal, och kanske till och med ett historiskt tal? I tipset berättar Jonas utifrån egen erfarenhet om viktiga ingredienser i ett tal som som ska signalera en nystart eller fen örändring och få människor att dra åt samma håll i en ny riktning.

Strategier nr 685 (22.10.2012)

Begreppet inlärd hjälplöshet infördes på 1960-talet som ett sätt att beskriva det ganska vanliga fenomenet att folk hade svårt att ta sig för med vad de borde göra. Idag kan man också se att begreppet har klara kopplingar med skadlig stress. Jonas utvecklar resonemanget i huvudartikeln.

Hjärnforskning användes ofta som argument i pedagogiska diskussioner idag. Men hur mycket vet vi egentligen om den nya hjärnforskningen? Biologen John Medina har gjort ett lovvärt försök i boken "Brain Rules" att på ett mycket tydligt sätt förklara vad det handlar om. Jonas recenserar en bra bok.

Kulturskillnader är spännande. De väcker oss ur vår vardagliga slummer och kan få oss att tänka till ordentligt. Jonas ger ett exempel från sitt nya hemland Åland, som på ytan är så väldigt lika Sverige. Men skenet bedrar visar Jonas i tipset och berättar om en erfarenhet från en studiedag på Åland.

Strategier nr 684 (08.10.2012)

Värdegrund är viktigt begrepp i idag, inte minst inom skolan. Någon har sagt att värdegrund blivit ett modernt begrepp för fostran i skolan. Men hur lär vi oss egentligen värden som respekt, hänsyn, rättvisa och ett demokratiskt sinnelag? I huvudartikeln besvarar Jonas frågan utifrån dagens kunskap.

"Flugornas herre" är en av 1900-talets stora litterära klassiker skriven av nobelpristagaren William Golding. Redan 1954 beskriver boken fenomenet jämnårigorientering. Jonas recenserar en filmatisering av boken från 1963. Berättelsen är mer aktuell idag än författaren rimligtvis kunde tänka sig.

I takt med att beteendeproblemen i skolan ökar har de enkla beteendepsykologiska åtgärderna fått renässans. Men fungerar de? I USA har en del skolor övergivit dem för ett mer utvecklingsorienterat synsätt, med stor framgång. I tipset berättar Jonas hur en skola har lyckats införa ett nytt synsätt.

Strategier nr 683 (24.09.2012)

Kunskapssamhällets största pedagogiska innovation hittills är hemundervisning, där barn undervisas av sina föräldrar istället för att gå i skola. De förbluffande goda resultaten, även hos lågutbildade föräldrar, väcker uppmärksamhet. Jonas berättar om den första globala hemundervisningskonferensen.

Den ökade ångesten hos barn och unga bekymrar många. Men vad beror den på, och vad kan vi göra åt saken? Dr Gordon Neufeld förmedlar en delvis ny syn på orsakerna på dvd:n "Making Sense of Anxiety" utifrån klassisk utvecklingspsykologi, anknytningsteori och modern neurobiologi. Jonas recenserar.

En förfrågan om en uppsats på temat "Min favoritlärare" fick Jonas att fundera ordentligt över sin skolgång i tre olika länder. Till slut mindes han en sådan lärare och berättar i tipset den enkla lilla detalj som lyfte denna lärare över mängden - en synnerligen tankeväckande upplevelse.

Strategier nr 682 (10.09.2012)

Ouppmärksamhet hos unga i skolan har skapat en våg av bokstavsdiagnoser. Men är det verkligen fel på hjärnan? Enligt ett nytt synsätt kan ouppmärksamhet tvärtom vara ett tecken på en fullt normal hjärna som "kidnappats" i fel syfte av yttre sociala omständigheter. Jonas förklarar i huvudartikeln.

I boken "Den mörka hemligheten" förklarar psykoterapeuten Egil Lange och journalisten Dan Josefsson det mörkaste av de fyra klassiska anknytningsmönstren, desorganiserad anknytning. De kan vara socialt utslagna eller framgångsrika i karriären, men har alltid svårt med relationer. Jonas recenserar.

När man håller kurs för en grupp, är det då inte en bra idé att passa på att uppfostra folk på lite av varje: att komma i tid, mobiltelefon disciplin m.m?

Jonas förklarar i tipset varför det sällan är en god idè. Kurser har i regel ett annat syfte och man får prioritera vad man vill förändra.

Strategier nr 681 (27.08.2012)

Den rådande uppfattningen om universums skapelse är att den uppstod ur big bang och livet utvecklades genom slumpen och den starkastes överlevnad. I huvudartikeln berättar Jonas om en biolog som godkänner big bang men motsätter sig slumpen. Det är ett lika väl underbyggt som fascinerande resonemang.

Den ökade psykiska ohälsan hos våra unga väcker frågor. Dessutom är det ett politiskt känsligt ämne. Ledarkonsulten Christian Sörlie Ekström vågar titta på de obekväma frågorna i boken "Hur mår våra barn egentligen?" Jonas recenserar en viktig bok om varför våra barn inte mår så bra som de borde.

Ledarskap på det löpande bandets tid var inte så svårt. Det är svårare idag när det inte räcker med att göra jobbet - man ska gilla det också. Allra svårast blir det när hela personalen består av passionerade eldsjälar. Jonas skriver några ord på vägen om denna utmaning utifrån en färsk erfarenhet.

Strategier nr 680 (13.08.2012)

Är vi ideologiskt hjärntvättade i vår syn på män, kvinnor och jämställdhet? Den norska statstelevisionen har gjort en uppmärksammad serie,"Hjernevask", där man undersökt flera olika populära ideologier och dess vetenskapliga bakgrund. Jonas berättar i huvudartikeln om några program i serien.

Hur kan fattiga barn i Venezuela lära sig spela klassisk musik på internationell toppnivå? Jonas recenserar dvd-dokumentären "El Sistema" där maestro José Antonio Abreu berättar om projektet som inte bara hjälper fattiga barn lära och växa, utan även globalt har vitaliserat den klassiska musiken.

De olympiska spelen ger många tankar kring topprestationer. Det krävs mycket energi för att utvecklas från en god prestation, till en prestation i toppklass. I tipset ger Jonas exempel på topprestationer i arbetslivet och skriver om några av förutsättingarna för att prestera i toppklass i arbetet.

Strategier nr 679 (18.06.2012)

I många år har het debatt förts om huruvida det finns medfödda skillnader mellan pojkar och flickor. Avsikten, att alla ska kunna växa till sin fulla mänskliga potential, finns dock stor enighet om. Men hur förhåller sig jämställdhet till lärande och växande? Jonas försöker förklara i huvudartikeln.

Läkaren och psykologen Leonard Sax har gjort en djupdykning i forskningen om könsskillnader. Han presenterar dem i boken "Why Gender Matters". Han finner medfödda skillnader bortom social påverkan. Men han finner även att jämställdhetsambitionerna kan motverka sitt eget syfte. Jonas recenserar.

Vad vet vi egentligen om vårt grannland Finland? Jonas fick några intryck under ett möte med generaldirektören för finska Utbildningsstyrelsen, motsvarande svenska Skolverket. Jonas berättar i tipset om landet som hanterar två officiella språk och har en bitvis helt annorlunda skollag än i Sverige.

Strategier nr 678 (04.06.2012)

Det instinktiva och intuitiva är på frammarsch. Vi vill ha självinstruerande intuitiva smartphones. Men vi börjar även se människan som ett instinktivt flockdjur med fokus på relationer. Vi inser att våra liv i högre grad behöver anpassas till våra mänskliga instinkter, menar Jonas i huvudartikeln.

Vad behöver förskolebarn att vi vuxna ska veta om dem, för att vi ska kunna hjälpa dem växa till mogna vuxna människor? Frågan besvaras i en sex timmars dvd-kurs av dr Gordon Neufeld, "Making Sense of Preschoolers". En nästan obligatorisk kurs för förskollärare och föräldrar, recenserar Jonas.

Behöver du coacha din chef i hans eller hennes chefsskap? Det behövs oftare än man tror. Man hjälper sin chef få fram vad hon eller han vill få gjort, och hur man själv bäst kan bidra. I tipset ger Jonas exempel på frågeställningar att ställa till sin chef i egenskap av underordnad chefscoach.

Strategier nr 677 (21.05.2012)

Hierarki är inget populärt begrepp. Det förknippnas med allsköns otrevligt översitteri. Men hierarkin har ett syfte - i fostran av den uppväxande generationen. Men inte med översitteri, utan med värme och ett mjukt hjärta. Jonas skriver i huvudartikeln om hur hierarkin kan tjäna demokratiska syften.

Apples förre vd Steve Jobs framställs ofta som en av historiens största innovatörer. Men hur gjorde han, och hur tänkte han? Carmine Gallo försöker fånga strategierna i sin bok "The Innovations Secrets of Steve Jobs". Resultatet blir en högst läsvärd ledarskapsbok, och självhjälpsbok, skriver Jonas.

"Nu är Anders helt ur gängorna igen. Vad ska vi göra?" Frågan kan ställas av en stressad lärare med en problemelev - det är svårt med en elev som mår dåligt, särskilt i klassrummet. Jonas berättar ett tips från en skola i Kanada. Där kan man skapat en varm oas för den elev som behöver extra omsorg.

Strategier nr 676 (07.05.2012)

Försämrade skolresultat har skapat en intensive debatt om skolan. Det finns många teorier om vad som krävs för att vända utvecklingen. Helt klart finns dock ingen direkt enighet om vad problemen bottnar i. Jonas berättar i huvudartikeln om några av uppfattningarna, och föreslår en tänkbar syntes.

Att ha vårdnad om barn som inte är ens egna, det kan bjuda på avsevärda svårigheter. Utmaningarna blir dock greppbara på dvd-kursen "The Art and Science of Transplanting Children" med dr Gordon Neufeld. Med kännedom om den bakomliggande dynamiken går utvecklingen att vända. Jonas recenserar.

Goda varuärken betingar i dagens globala ekonomi ett avsevärt värde. I tipset berättar Jonas om hur nya ögon i ett nytt land gör insikten riktigt tydlig om hur god kvalitet faktiskt kommunicerar när den är konsekvent och varumärket är tydligt och lätt att känna igen. Grunden är förstås ledarskapet.

Strategier nr 675 (23.04.2012)

Kunskapssamhället är slutet på 10 000 års hårt jordbruksarbete och 200 års trist industriarbete - den största förändringen på tio årtusenden enligt modern arkeologi. Jordbruksrevolutionen var långt viktigare för oss än indelningen i stenålder, bronsålder och järnålder skriver Jonas i huvudartikeln.

Att studera människans förhistoria är tankeväckande om vårt liv i dag. Lasse Berg har skrivit en ny bok i ämnet,"Skymningssång i Kalahari". Boken avlivar en rad myter om den primitiva människan, och lyfter fram homo sapiens fredlighet och samarbetsförmåga som främsta kännetecken. Jonas recenserar.

Vad kan vi dra för konkreta lärdomar i dagens samhälle utifrån det fullständigt väsenskilda jägar-samlar-samhälle vi är byggda för, men aldrig kan återvända till? Vår intuition och instinkt kan vägleda oss tillbaka till vår inre ur-hem, från vilket vi kan skapa något nytt, menar Jonas i tipset.

Strategier nr 674 (10.04.2012)

Att tala om målkonflikter vid svårlösta problem är inte ovanligt. Målkonflikter löses ofta genomkompromisser som mest fördelar missnöjet rättvist - inte helt idealiskt. I huvudartikeln skriver Jonas om hur målkonflikter istället kan lösas genom att gå djupare i kunskap och personlig utveckling.

När du ringer efter taxi kan den som svarar sitta i Kolkata i Indien och ta emot din beställning på svenska. IT-tekniken har inom vissa branscher har möjliggjort distansarbete dit arbetskostnaderna är lägre. Jonas recenserar filmen "Outsourced" som är en lättsmält komedi över detta moderna fenomen.

Vem har inte känt sig verbalt nedklubbad på ett intensivt möte och tappat självförtroendet och inte fått sagt vad som var viktigt? Vi kan ha blivit drabbade av härskartekniker. Den insikten kan hjälpa oss att bättre stå upp för oss själva en annan gång. Jonas ger några tankar om fenomenet i tipset.

Strategier nr 673 (26.03.2012)

Värdegrund har blivit ett centralt begrepp när det gäller att förmedla goda demokratiska värderingar till den unga generationen. Men det finns idag många olika uppfattningar om hur denna process går till, vilket starkt påverkar synen på begreppet värdegrund. Jonas skriver om detta i huvudartikeln.

Genuspedagogik får idag allt större genomslag i förskola, skola och allmän debatt. Grunderna för detta synsätt är dock inte alltid självklara. Vetenskapsrådet har finansierat boken "En rosa pedagogik" som utförligt beskriver genuspedagogiken, dess grundtankar och framväxande. Jonas recenserar.

Service kan på senare år tyckas reducerad till oändliga telefonsvararmenyer och komplicerade inloggningssystem. Vad händer med den mänskliga kontakten, och vilken påverkan har den på samhället? Jonas berätter om en upplevelse med ett företag som gått tillbaka till forna tiders personliga service.

Strategier nr 672 (12.03.2012)

"Strategier" har tvingats i exil till ett annat nordiskt land av pedagogiska skäl, berättar Jonas i huvudartikeln. Det kan låta otroligt, men beror på politiska kontroverser runt den moderna skolformen hemundervisning. Hemundervisning är tillåtet i de flesta demokratier, dock inte i Sverige idag.

Dataföretaget Apples förre vd Steve Jobs anses ha varit en av världens absolut främsta presentatörer. Carmine Gallo berättar i boken "The Presentation Secrets of Steve Jobs" varför Jobs lyckas. Gallo visar att Jobs följer den klassiska berättarkonstens struktur i modern tappning. Jonas recenserar.

Förmågan att föra ett gott samtal öga mot öga får allt större betydelse i både det moderna arbetslivet och i pedagogiken. Det är ett effektivt redskap för dialog. Jonas ger i tipset ett exempel på hur man kan ordna konkreta övningmoment på kurser och på workshops runt realistiska samtalsteman.

Strategier nr 671 (27.02.2012)

På 1980-talet drog en frigörelseprocess fram med nytt ledarskap, personlig utveckling och ibland nyandlighet. Folk gick på kurser, köpte planeringskalendrar och mediterade. Men processen verkar ha stannat av. I huvudartikeln ger Jonas några tankar om vad som hände och var vi verkar vara på väg.

En del klassiker från förra sekelskiftet är förbluffande insiktsfulla om relationer och vikten av anknytning. Ett exempel är "Den hemliga trädgården" av Frances Hodgson Burnett från 1909. Det är egentligen en barnbok, men boken har ett imponerande vuxendjup om vänskap och mognad. Jonas recenserar.

Hemmet är allas vår viktigaste geografiska plats. Alla har en plats de kallar hemma, och även platser där de känner sig som hemma. Utifrån modern forskning på lugn-och-ro-hormonet oxytocin inses att denna plats är viktig för oss, och kanske förprogrammerad i våra gener, skriver Jonas i recensionen.

Strategier nr 670 (13.02.2012)

Auktoritet förknippas ofta med översitteri och ett okänsligt ledarskap. Även som lärare och föräldrar förväntas vi ofta vara kompisar, inte auktoriteter, med barn och unga. Modern anknytningsteori ifrågasätter dock detta synsätt och menar att goda auktoriteter behövs för växande. Jonas berättar.

Steve Jobs var den moderna tidens störste tekniska innovatör. Han gick alltför tidigt ur tiden och hans biografi har tecknats av Walter Isaacson, "Steve Jobs - en biografi". En synnerligen läsvärd biografi som vänder upp och ner på många föreställningar om ledarskap, skriver Jonas i recensionen.

Modern neurobiologi talar om att människan förändrar sina mentala strategier vid en viss nivå av stress. Istället för att fördjupa oss så "scannar" vi verkligheten brett och ytligt. Det är naturens sätt att försöka öka våra överlevnadschanser. Jonas berättar i tipset om effekterna på unga och vuxna.

Strategier nr 669 (30.01.2012)

Självkänsla, mätt genom psykologiska tester, är idag ett vanligt mått på personlig utveckling. Men detta ifrågasätts nu utifrån såväl ny som gammal kunskap om växande. Mogna människor kan vara både blyga och känna tvivel, och samtidigt ha en utmärkt självkänsla, skriver Jonas i huvudartikeln.

Ett nytt paradigm om barns och ungas utveckling växer fram. Det ger helt nya förklaringsmodeller för de utmaningar som möter barn och unga i hem och skola. Dr Gordon Neufeld är en av pionjärerna och erbjuder en distanskurs i detta synsätt, "Intensive One - Making Sense of Kids". Jonas recenserar.

Ett alternativ till strategiska planer är att fokusera på nuet och på varje aktuell situation utan att låsa sig vid en viss väg. Det gäller att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Jonas berättar om hur hans bok på 600 sidor blev en paragraf i FN-dokument, bara utifrån idén att sprida ett budskap.

Strategier nr 668 (16.01.2012)

Ledarskap ses ofta som en förmåga att planera strategiskt och långsiktigt. Men en del framgångsrika ledare gör inte alls så. Apples Steve Jobs till exempel. Hans enorma framgångar bottnar mer i ett närvarons ledarskap utifrån vision och värderingar. Jonas skriver om Steve Jobs i huvudartikeln.

Är det en dygd att lyda? Den legendariske psykoanalytikern Erich Fromm ifrågasätter detta i en nytryckning av en bok från 60-talet. Fromms tes är minst lika angelägen idag som då. Lydnad som dygd är uppfunnen av de som bestämmer. Verklig mognad och autenticitet kräver ofta olydnad. Jonas recenserar.

Hur många timmar om dagen är det effektivt att jobba? Är det verkligen effektivt att arbeta 50-70 timmar i veckan. Jonas ställer frågan i tipset utifrån ett antal olika exempel. Det förefaller finnas en viss mängd timmar i veckan som är optimala, dock unikt för varje människa och livssituation.